Camla İlgili CE Bilgilendirmesi

2008 tarihinde başlatmış olduğumuz, CE markalama projemiz, başarı ile devam

etmektedir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yayınlamış olduğu Yapı Malzemeleri

Yönetmeliğine (89/106/EEC) göre, bu çalışma ile ilgili 2. bir erteleme söz konusu

olmayacak, Şubat 2010 tarihi içerisinde piyasa gözetim ve denetlemeleri

başlayacaktır.

Bu kapsamda, firmamız üstüne düşen sorumluluklar yerine getirip, siz bayilerine söz

konusu yönetmelik ile ilgili tüm bilgilendirme eğitimlerini yapmış, imzalanan ek

sözleşme ile teknik dosyaları ve ilk tip test raporlarının kullanım hakkını vermiştir.

Bildiğiniz gibi, Yapı malzemeleri Yönetmeliğine göre, sadece PVC doğramalar değil

aynı zamanda doğrama üzerinde kullanılacak olan camın da CE uygunluk işareti

taşıması ön koşul olarak aranmaktadır.

Tüm bayilerimizin, camı tedarik ettikleri firma ile temasa geçerek, bu firmaların

"TS EN 1279-5" yapılarda kullanılan cam esaslı yalıtım birimleri - Bölüm 5 uygunluk

değerlendirmesi" standardında belirtilen çalışmaları yapıp yapmadıklarının

araştırılması gerekmektedir. Bu standart gereği ısı yalıtım cam üreticileri ilk tip

testlerini yaptırmalı, ısı yalıtımlı cam için teknik dosya hazırlamalı, firmaları

bünyesinde belirli aralıklar ile tekrarlanan deneyleri yapmaları ve fabrika üretim

kontrolü sistemini kurmaları gerekmektedir.

Aynı zamanda ısı yalıtım cam üreticisi olan bayilerimizin de yukarda sözü edilen

çalışmaları yapması gerekmektedir. Firmamızın anlaşmış olduğu QA Technic

firmasının sizlere yapmış olduğu belgelendirme hizmeti sadece PVC pencere imalatı

için geçerlidir. "Cam bu kapsam içinde yer almamaktadır"

Bu nedenle, ısı yalıtımcam için gerekli çalışmaların da, üreticiyseniz sizin, üretici

değilseniz tedarikçiniz tarafından en kısa sürede tamamlanması gerekmektedir.

Bu mevzuata uygun üretim yapmayan firmalara, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

tarafından cezai müeyyide uygulanacaktır.